Disclaimer

Disclaimer
Ondanks de uiterste zorg die besteed wordt aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze website, kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die hierop staat. IAG Sportevcent aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds. IAG Sportevent behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen. 

Copyright
De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze website behoren toe aan IAG Sportevent of haar licentiegevers. Voor zover gebruikers informatie op de site achterlaten, dragen deze gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan IAG Sportevent en vrijwaren IAG Sportevent derhalve van aanspraken van derden. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van IAG Sportevent worden verveelvoudigd. Mocht IAG Sportevent op de hoogte worden gebracht van (vermeende) inbreukmakende materiaal of links op de site, dan heeft IAG Sportevent het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.